Nếu bạn giống tôi, có lẽ bạn không phải là một người giỏi công nghệ. Cộng đồng XRP tuy vậy có rất nhiều người thông minh, những người hiểu tất cả mọi thứ về công nghệ và tất cả mọi thứ về XRP. Tôi vẫn đang học hỏi, và điều đó không sao. Tất cả chúng ta nên tìm hiểu về cách tài sản kỹ thuật số yêu thích của chúng ta đang thay đổi cách thức các công ty tài chính và các công ty khác thanh toán.

XRP blogger, Hodor, gần đây đã xuất bản một blog giải thích tại sao Consensus là tốt hơn so với Proof of Work (PoW) khi xác thực giao dịch. Nếu bạn chưa đọc nó, tôi khuyến khích bạn làm như vậy bởi vì blog giải quyết vấn đề quan trọng mà blockchain cần sửa: gửi hai lần.

Bây giờ chúng ta biết Consensus là tốt hơn, chúng ta phải tự hỏi mình, “Consensus là gì?”

Proof of Work

Đầu tiên, đối với những người không biết, PoW đạt được bằng cách “đào” với các “giàn máy đào” hoặc phần cứng được thiết kế để chứng minh một thuật toán đơn giản nhưng tốn thời gian, cho phép “thợ mỏ” quyền thêm khối mới vào “chuỗi “(và cũng quyết định giao dịch nào đi trong khối đó). Trên thực tế, “thợ mỏ” thường là một nhóm máy đào thuộc sở hữu của các cá nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới quyết định “kết hợp” tài nguyên của họ với nhau để có cơ hội giải quyết thuật toán tốt hơn, hoặc là một công ty / tập đoàn lớn sở hữu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, các máy đào với mục đích khai thác lợi nhuận.

Nếu máy đào của bạn giải quyết thuật toán, bạn sẽ được thưởng cho công việc của bạn, thường là với một số token mới được cấp cho bạn và / hoặc chi phí giao dịch liên quan đến các giao dịch được bao gồm trong khối. Sự “khuyến khích” để kiếm thêm tiền / token là những gì thúc đẩy các cá nhân và công ty chi tiêu hàng trăm, hàng ngàn, và hàng triệu đô la vào thiết bị đào … và hóa đơn tiền điện.

Tóm lại, các hệ thống PoW yêu cầu các thợ mỏ (người xác nhận) cạnh tranh với nhau để có khả năng kiếm được lợi nhuận và quyền quyết định giao dịch nào sẽ được bao gồm hoặc loại trừ trong một khối cụ thể. Hãy hiểu rằng đây là một phân loại rất chung chung và không có ý định đại diện cho bất kỳ đồng crypto / token cụ thể nào và hệ thống PoW của nó.

Consensus

Consensus

XRP Ledger (XRPL) sử dụng một mô hình hoàn toàn khác với PoW và nó mạnh hơn nhiều so với PoW, đó là Consensus. Các chứng năng của XRPL phục vụ cho hai mục đích cơ bản: đầu tiên, để quyết định thứ tự của các giao dịch cho khối tiếp theo và thứ hai, lựa chọn có bao gồm một giao dịch trong khối tiếp theo hay không, cả hai đều ngăn chặn gửi hai lần. Nghe có vẻ giống như PoW, đúng không? Sai rồi. Trường hợp PoW yêu cầu các thợ mỏ phải cạnh tranh với nhau để xác định giao dịch nào được bao gồm trong một khối và từ đó kiếm được lợi nhuận. Trong khi đó consensus yêu cầu các trình xác thực làm việc cùng nhau. Các trình xác thực trên XRPL không cạnh tranh với nhau, thay vào đó, chúng làm việc cùng nhau để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống và các giao dịch được xử lý một cách có hệ thống.

Nếu PoW yêu cầu các nhà xác thực phải cạnh tranh với nhau, thì XRPL sẽ đạt được Consensus với tất cả các trình xác nhận hợp lệ của nó như thế nào?

Các quy tắc Consensus

Một lần nữa, mục đích của Consensus là để ngăn chặn gửi hai lần trên XRPL. Ripple cung cấp các ví dụ trên trang web của nó về các cách gửi hai lần có thể xảy ra. Giả dụ tôi có 10 XRP trong tài khoản của tôi và muốn gửi 10 XRP cho người A và sau đó cố gắng gửi 10 XRP cho người B. Tôi đang cố gắng tăng gấp đôi chi tiêu XRP trong tài khoản của tôi bằng cách gửi XRP tôi không sở hữu cho người thứ hai .

Consensus có thể được đạt được trong số các trình xác nhận XRPL khác nhau bằng cách tuân theo các quy tắc rất cụ thể. Ripple nói,

Quy tắc Consensus

Vai trò chính của Consensus là để cho những người tham gia vào quá trình đồng ý về những giao dịch sẽ được xử lý như một nhóm để giải quyết vấn đề gửi hai lần. Có bốn lý do khiến thỏa thuận này dễ đạt được hơn so với dự kiến:

  1. Nếu không có lý do nào một giao dịch không được bao gồm trong một nhóm giao dịch, tất cả những người tham gia trung thực đều sẽ đồng ý đưa nó vào. Nếu tất cả những người tham gia đã đồng ý, Consensus không có việc phải làm.
  2. Nếu có bất kỳ lý do nào một giao dịch không nên được bao gồm trong một nhóm giao dịch, tất cả những người tham gia trung thực sẵn sàng loại trừ nó. Nếu giao dịch vẫn hợp lệ, không có lý do gì để không bao gồm giao dịch trong vòng tiếp theo và tất cả họ đều sẽ đồng ý bao gồm nó.
  3. Rất hiếm khi một người tham gia đặc biệt quan tâm đến cách các giao dịch được nhóm lại. Thỏa thuận là dễ đạt được nhất khi ưu tiên của mọi người đều đạt được và chỉ có thử thách khi có những lợi ích khác nhau.
  4. Các quy tắc xác định có thể được sử dụng ngay cả khi tạo thành các nhóm, dẫn đến sự bất đồng chỉ có  trong các trường hợp hiếm. Ví dụ: nếu có hai giao dịch xung đột trong một vòng, các quy tắc xác định có thể được sử dụng để xác định giao dịch nào được bao gồm trong vòng tiếp theo.

Ưu tiên hàng đầu của mỗi người tham gia là sự chính xác. Trước tiên, họ phải thực thi các quy tắc để đảm bảo không có gì vi phạm tính toàn vẹn của ledger đang được chia sẻ. Ví dụ: một giao dịch không được ký đúng cách sẽ không bao giờ được xử lý (ngay cả khi những người tham gia khác muốn được xử lý). Tuy nhiên, ưu tiên thứ hai của mỗi người tham gia là sự đồng thuận. Một mạng lưới mà khả năng việc gửi hai lần có thể xảy ra sẽ không có tiện ích nào cả. Đồng thuận được tạo điều kiện bởi thực tế là mọi người tham gia trung thực đều coi nó là điều quan trọng nhất ngoài sự chính xác. (tôi nhấn mạnh)

Do đó, khi các giao dịch được đệ trình để phê duyệt, chúng được xem xét lần đầu tiên về tính chính xác và sau đó chúng được ưu tiên cho sự đồng thuận.

Dưới đây là một video cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cách thức hoạt động của quy trình này. Lưu ý cách mà ngưỡng của consesus được nâng lên cho đến khi 80% người xác thực đồng ý để bộ giao dịch được đưa vào ledger tiếp theo. Quy trình này đảm bảo rằng các giao dịch hợp lệ được bao gồm trong bộ giao dịch nhưng các giao dịch bị loại trừ có cơ hội được đưa vào bộ giao dịch tiếp theo với điều kiện các nhà xác nhận đạt được sự đồng thuận về (các) giao dịch bị loại trừ trong bộ tiếp theo. Quá trình này được mô tả dưới đây.

Quy trình Consensus

Ripple đã xuất bản một bài viết kỹ thuật khác mô tả cách một giao dịch được giới thiệu như một “giao dịch ứng cử viên” bởi một nút và cuối cùng được bao gồm như là một giao dịch được xác thực trong một khối đã đóng. Quá trình này được giải thích dưới đây:

  1. Các nút trên mạng chia sẻ thông tin về các giao dịch ứng cử viên.
  2. Thông qua quá trình đồng thuận, các nút xác thực đồng tình với một tập hợp con cụ thể của các giao dịch ứng cử viên được xem xét cho ledger tiếp theo.
  3. Consensus là một quá trình lặp lại trong đó các nút chuyển tiếp các đề xuất, hoặc các bộ giao dịch ứng cử viên.
  4. Các nút giao tiếp và cập nhật các đề xuất cho đến khi một số lượng lớn các nút đồng ý trên cùng một bộ giao dịch ứng cử viên.

Theo bài báo của Ripple, khi quá trình xác nhận bắt đầu và các giao dịch ứng cử viên được xem xét cho ledger tiếp theo, tối thiểu 50% các nút phải đồng ý. Tuy nhiên, trước khi một giao dịch được coi là “được xác nhận” và được bao gồm trong ledger “đóng”, một đại đa số 80% nút xác thực phải đồng ý về bộ giao dịch.

Đạt được Consensus thông qua niềm tin

Bài viết kỹ thuật của Ripple nêu rõ:

Trong consensus, mỗi nút đánh giá các đề xuất từ một nhóm cụ thể, được gọi là các trình xác thực đã chọn. Trình xác thực được chọn đại diện cho một tập hợp con của mạng, chúng được coi là “đáng tin cậy” và sẽ không cấu kết với nhau để lừa gạt nút đánh giá các đề xuất. Định nghĩa “tin cậy” này không yêu cầu mỗi người xác thực được chọn là đáng tin cậy. Thay vào đó, các trình xác thực được lựa chọn dựa trên kỳ vọng rằng chúng sẽ không cấu kết với nhau để làm sai lệch dữ liệu được chuyển tiếp đến mạng.

Những “đồng nghiệp đáng tin cậy” này được gọi là Danh sách nút độc nhất (UNL) cho mỗi người chạy nút. Người chạy nút A có danh sách các nút mà họ tin tưởng, người chạy nút B có danh sách các nút mà họ tin cậy, vv. Sử dụng phương thức tin cậy UNL, không có nút nào phải tin tưởng tất cả các nút trong hệ thống, chỉ những nút mà chúng biết là “người tham gia trung thực”.

Consensus có thể đạt được với mỗi nút tin tưởng chỉ là một vài “người tham gia trung thực” khác trong hệ thống. Làm sao điều này lại có thể?

Six Degrees của Kevin Bacon

Kevin-Bacon

Lớn lên trong những năm 80 và 90, tôi đã chơi trò chơi Six Degrees của Kevin Bacon nhiều lần. Đối với những người không biết, Kevin Bacon đã ở trong mọi bộ phim trong những năm 80 và 90 … ừ thì có lẽ không phải mọi bộ phim, nhưng tôi đã cảm thấy như vậy!

Trong trò chơi, Six Degrees của Kevin Bacon, ai đó sẽ nói tên của một nam diễn viên / nữ diễn viên ‘và sẽ thách thức những người khác tìm ra liên kết ngắn nhất giữa diễn viên đó và Kevin Bacon. “Nó dựa trên giả định rằng bất cứ ai tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood có thể được liên kết thông qua vai diễn trong phim của họ tới Bacon trong vòng sáu bước,” theo Wikipedia.

Trang Wikipedia cung cấp một vài ví dụ với Elvis Presley và Ian McKellen:

Elvis Presley:

Elvis Presley đã ở trong phim Change of Habit (1969) với Edward Asner

Edward Asner đã ở trong phim JFK (1991) cùng Kevin Bacon

Ian McKellen:

Ian McKellen ở trong phim X-Men: Days of Future Past (2014) với Michael Fassbender và James McAvoy

McAvoy và Fassbender đã ở trong phim X-Men: First Class (2011) với Kevin Bacon

Trò chơi có thể được chơi thâu đêm (theo nghĩa đen) với những cái tên của các diễn viên mới và tìm cách kết nối họ đến Kevin Bacon … có vô số các kết nối giữa các diễn viên và Kevin Bacon.

Sáu Degrees của Consensus

Consensus cũng giống như vậy … có một số lượng vô tận các kết nối giữa các nút do sự tin cậy của chúng với các nút khác trên UNL tương ứng của chúng. Nút A có thể tin tưởng Nút Z một cách gián tiếp, vì Nút A tin tưởng Nút G, mà nút đó tin Nút T, nút này vốn tin tưởng Nút E, tin tưởng Nút W, tin tưởng Node Z. Nút A không cần tin tưởng Nút Z để đạt được sự đồng thuận với nhau vì các nút khác được tin cậy bởi Nút A tin Nút Z.

Nó giống như được mời đến một bữa tiệc mà bạn không biết nhiều người. Bạn biết bạn tin tưởng người đã mời bạn nên bạn mới tới. Khi bạn đến bữa tiệc bạn nhận ra có một vài người khác mà bạn tin tưởng. Những người đó giới thiệu bạn với bạn bè của họ. Bạn không cần phải tin tưởng tất cả để đồng ý rằng bạn và tất cả họ đều thích bữa tiệc: bạn tin tưởng bạn bè, vì vậy bạn gián tiếp tin tưởng bạn bè của bạn bè khi mọi người đồng ý rằng bữa tiệc này là tuyệt nhất. Đây là Consensus.

Với XRPL bạn không ở xa các nút khác trong mạng … có thể ít hơn sáu bước. Và bởi vì bạn biết các nút mà bạn tin tưởng là “những người tham gia trung thực” trong hệ thống, bạn tin tưởng khả năng của họ để tin tưởng các nút khác và đạt được Consensus về các giao dịch được gửi đến mạng. Đây chính xác là cách một số lượng siêu lớn các nút đạt được sự nhất trí về các giao dịch để đưa vào sổ kế toán tiếp theo, tất cả chỉ trong vòng 3 đến 5 giây.

Phần kết luận

Đây không phải là một bài viết quá mang tính kỹ thuật. Tôi không phải là người quá kĩ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng là những người sở hữu XRP và / hoặc theo dõi XRP đều hiểu XRPL hoạt động như thế nào và Consensus là gì và nó khác với PoW (và Proof of Stake, mà tôi chưa bao gồm, nhưng tương tự như PoW ngoại trừ việc ” người sở hữu nhiều nhất “có đặc quyền xác nhận khối và nhận được lợi nhuận khi làm như vậy).

Khuyến khích để chạy trình xác thực XRPL là gì? Là người xác nhận bạn có thể giới thiệu giao dịch với Ledger (bao gồm cả giao dịch của bạn nếu bạn giao dịch với XRP), bạn sẽ giúp hỗ trợ XRPL và đảm bảo tính ổn định và khả năng tồn tại của nó, và bạn trở thành một phần của hệ sinh thái đang thay đổi cách thế giới kỹ thuật số hoạt động xung quanh chúng ta. Ngoài ra, bằng cách chạy trình xác thực, bạn có thể gần với Kevin Bacon hơn bạn nghĩ!