Ethereum World News chỉ ra rằng Ripple đang có những bước tiến quan trọng với việc Trưởng nhóm nghiên cứu về phát triển kinh doanh Ryan Zagone, được bầu vào Federal Reserve’s Faster Payment Task Force Steering Committee (Tạm dịch là Ban chỉ đạo lực lượng đặc cho việc thúc đẩy thanh toán nhanh hơn của Cục Dự Trữ Liên Bang). Ban chỉ đạo là một nhóm gồm 16 thành viên đại diện cho nhiều bên liên quan.

Lực lượng đặc nhiệm này do Cục Dự Trữ Liên Bang thành lập từ hồi năm 2015. Nó tập trung vào việc xác định các mục tiêu và thuộc tính của các hệ thống thanh toán nhanh hơn và hiệu quả hơn; đề xuất các giải pháp và đánh giá khả năng để đạt được các mục tiêu đó; và đấu tranh cho ngành thanh toán để thực hiện các bước hướng tới việc triển khai và áp dụng các khả năng thanh toán nhanh hơn. Tầm nhìn cốt lõi của nó là kêu gọi các bên liên quan khác nhau đến với nhau để nhận ra tầm nhìn của một hệ thống thanh toán ở Mỹ – nhanh hơn, phổ biến, bao gồm rộng rãi, an toàn, bảo mật cao và hiệu quả vào năm 2020.

Lực lượng đặc nhiệm này đã tổ chức 252 lần gặp mặt thông qua các cuộc họp thường xuyên và tiêu tốn tổng cộng 120,000 giờ. Số người tham dự hiện tại là 321. Đây là lý do tại sao cuộc bầu cử của Ryan Zagone là một thành viên của ban chỉ đạo, là một bước tiến lớn cho không chỉ Ripple, mà là cho hệ thống thanh toán nói chung. Zagon sẽ là tiếng nói của ngành công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phi ngân hàng.

Tại Ripple, Ryan Zagone sẽ hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà quản lý và ngân hàng trung ương mà công ty đã hợp tác với. Điều này sau đó làm cho Ryan là ứng cử viên tốt nhất để chuyển tiếp kinh nghiệm của mình liên quan đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng ngân hàng cũng như đẩy nhanh việc áp dụng các khu định cư thanh toán nhanh hơn trên toàn cầu.

Ryan đã nói điều này về việc bầu cử của mình:

Đó là đặc quyền được chọn. Tôi mong muốn tận dụng trải nghiệm toàn cầu của Ripple khi lực lượng đặc nhiệm đánh giá các cách để tăng tốc độ, hiệu quả, truy cập và cạnh tranh trong các khoản thanh toán.

Tôi sẽ tiếp tục phương pháp xây dựng của Ripple Labs khi hợp tác với các đồng nghiệp, các đối tác ngân hàng và ngành tài chính rộng lớn hơn – bao gồm NACHA, IPFA và W3C.

Trên tất cả, tôi cam kết là một sự hiện diện cởi mở và toàn diện về lực lượng đặc nhiệm, đại diện cho các ưu tiên và quan tâm của các nhà cung cấp dịch vụ phi ngân hàng.