Ripple là một đồng huyền bí với nguồn tài nguyên phong phú. Hiện nay nó đang được giao dịch ở mức 0.535 $ cho một đồng và là một đồng đứng hàng thứ 3 trên coinmarketcap với tổng giá trị là 20 tỉ $. Ripple nổi tiếng với các dự án liên quan đến ledger cho các thanh toán xuyên biên giới.

Vào đầu tháng 4 này, Ripple sẽ giới thiệu về một cánh cổng mới. BPG Group đang chuẩn bị tung ra một cánh cổng mới cùng với Ripple gọi là ‘eMetals’, theo tweet của họ.

BPG Group, một tổ chức về tinh chế kim loại quý, chuyên đảm bảo việc xử lý hiệu quả phế liệu công nghiệp trên khắp châu Âu từ các ngành công nghiệp khác nhau. Họ tinh chế, tái chế, quản lý quỹ và cũng cho phép việc giao dịch. Các cổ phiếu của họ được giao dịch ở trên Vienna Stock Exchange. Người dùng có thể mua hoặc là các kim loại vật chất hoặc là vàng kỹ thuật số trên Ripple. Bây giờ, họ đang trong quá trình khởi động một cổng phát hành mới trên số cái của Ripple. Họ đã xác định được tiềm năng đáng kể về thị trường trong mạng lưới kết hợp với việc số hóa các kim loại vật chất.     

Công ty đã đưa ra một cách khác để đầu tư và kinh doanh kim loại vật chất bằng cách kết hợp hiệu suất của hệ thống thanh toán bù trừ ở London với sự minh bạch của một tài sản trao đổi thương mại.

Mạng Ripple có thể được sử dụng để mua, chi tiêu và kinh doanh kim loại như Vàng, Bạc, Platinum, Palladium và Rhodium ở bất kỳ thời gian nào trong năm. Nó sẽ duy trì lệnh mua và bán tích cực với quỹ đạo mục tiêu hiện tại, sẽ được phát hành trong các phiên bản ban đầu của cánh cổng mới đó cho khách hàng vào ngày 1 tháng 5 năm nay.  

James Buh, một người rất tích cực trong công đồng Ripple, đã nói rằng:

“Tốt lắm Ripple, Ripple có rất nhiều tiềm năng và công nghệ của các bạn thật lãng phí nếu không sử dụng nó. Hãy cứ tiếp tục như thế và đừng ngần ngại gì cả. Không cần phải quá quan tâm đến cộng đồng sẽ nghĩ như thế nào”

XAU được phát hành bởi BGP và được giao dịch trên Gatehub. Và các kim loại vật chất khác sẽ được lưu giữ trong kho tiền của họ hoặc với Malca Amit – một hãng bảo mật hàng đầu.