Crédit Agricole đang thử nghiệm Ripple trong việc tăng tốc độ thanh toán và cung cấp một dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của họ. Do vậy, sau khi mới làm đối tác với IDT Corporation và MercuryFX, công ty ở San Francisco đã ngay lập tức thông báo thêm về một sự hợp tác quan trọng khác. Điều này càng làm tăng thêm bằng chứng về sự quan trọng về giải pháp của Ripple đối với các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền.

Website chính thức của Crédit Agricole đã có những bình luận với bài post này:

Vì muốn tăng trải nghiệm của khách hàng, Crédit Agricole đang thử nghiệm một giải pháp nhằm đơn giản hóa và tăng tốc độ các giao dịch tín dụng xuyên quốc gia được thực hiện bởi các khách hàng làm việc ở nước ngoài.

Trong cuộc thử nghiệm này, việc sử dụng công nghệ Blockchain riêng sẽ giúp việc chuyển đổi tín dụng giữa hai nước sẽ diễn ra chỉ trong vài phút. Quá trình này sẽ bao gồm các giao dịch ngoại hối và được thực hiện trực tiếp từ smartphone của khách hàng.

Với việc sử dụng công nghệ Blockchain riêng – được phải triển bởi Ripple, các khách hàng có thể:

  • Xử lí các giao dịch bằng tiền nội tệ, trực tiếp từ ngân hàng này đến ngân hàng khác
  • Xử lí các giao dịch real-time
  • Giữ một bản lưu về các tất cả các giao dịch  
  • Đảm bảo tính minh bạch và giảm các chi phí vận chuyển ( ví dụ như là tỷ giá hối đoái)

Cuộc thử nghiệm này sẽ kéo dài 6 tháng và được thực hiện bởi Crédit Agricole Payment Services. Nó sẽ bao gồm việc chuyển tiền lương sang tiền tệ Thụy Sỹ cho một số khách hàng qua biên giới, giữa ngân hàng Crédit Agricole des Savoie trong khu vực và ngân hàng Crédit Agricole Next Bank ở Thụy Sĩ.

Crédit Agricole Payment Services và Ripple sẽ trình bày về những thách thức của cuộc thử nghiệm ở Paris Fintech Forum vào ngày 30/1/2017 ở Paris.  

 Một vài thông tin về Crédit Agricole

Crédit Agricole có biệt danh là “green bank” của Pháp bởi nguồn gốc của nó xuất phát từ mục đích cho nông nghiệp. Crédit Agricole bao gồm Caisse Nationale de Crédit Agricole và 90 ngân hàng trong khu vực khác – sở hữu gần 90% của Caisse Nationale, một trong những ngân hàng quan trọng nhất ở Pháp.

Các công ty con của Crédit Agricole là: Union d’Études et d’Investissements, Unicredit, Sopagri, Unimmo France, Unidev, Sofipar, Ucabail, Segespar, Segespar-Titres, Predica, Unibanque, Sogequip và Cedicam.