Tại Ripple, chúng tôi mong muốn các tài sản kỹ thuật số sẽ được sử dụng theo cách vượt ra ngoài việc thanh toán nhanh hơn cho các doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy công nghệ được sử dụng để tạo ra một sự thay đổi tích cực trên thế giới.

Nhiệm vụ của Ripple về việc thiết lập Internet of Value phụ thuộc vào việc đạt được tới hai ngưỡng quan trọng. Đầu tiên là thứ chúng tôi hướng tới – đó là tiền có thể di chuyển như thông tin, một cách ngay lập tức. Điều quan trọng thứ hai là tiền có thể di chuyển với việc tiêu tốn ít hoặc không mất chi phí.

Mặc dù tiềm năng kinh tế cho hai tầm nhìn này có ý nghĩa rộng lớn trong ngành, nhưng điều quan trọng hơn đó là đánh giá tác động của nó đối với người dùng cuối cùng.

Với suy nghĩ này, chúng tôi đã xem xét thị trường chuyển tiền của thế giới và cách nó diễn ra cụ thể thế nào, giải pháp xRapid của chúng tôi nếu được áp dụng trên quy mô toàn cầu thì có thể mang lại tác động lâu dài cho các gia đình trên khắp thế giới.

Thị trường chuyển tiền toàn cầu

Thanh toán chuyển tiền là nền kinh doanh lớn nhất hiện nay: tổng số tiền thanh toán toàn cầu là gần 600 tỷ $ mỗi năm. Lệ phí liên quan đến các khoản thanh toán này là gần 30 tỷ $ mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn trong số các khoản thanh toán đều là thanh toán nhỏ, theo World Bank thì trung bình là 500$ cho mỗi giao dịch.

Cùng với dữ liệu về nơi các khoản thanh toán này bắt nguồn và kết thúc, dữ liệu này cho thấy rằng phần lớn các khoản thanh toán chuyển tiền được gửi từ các cá nhân làm việc ở nước ngoài cho những người thân yêu ở các nước đang phát triển. Những cá nhân này thường làm một số công việc và gia định họ ở nhà thì phụ thuộc vào những khoản tiền lương này để sống.

Ước tính cho các khoản tiết kiệm và những lợi ích mới

Các kết quả được công bố gần đây của các thí điểm xRapid đã chỉ ra một điểm quan trọng: các tổ chức tài chính nếu sử dụng thì sẽ tiết kiệm khoảng 40-70% so với chi phí giao dịch ngoại hối truyền thống, một khoản tiết kiệm có lợi cho cả người tiêu dùng – những người thực hiện việc gửi tiền.

Khi nhiều công ty áp dụng loại công nghệ này, chúng tôi mong đợi về việc tiết kiệm chi phí, cùng với trải nghiệm thanh toán tốt hơn cho người dùng. Trong kinh tế học, đây là ý tưởng “cạnh tranh hoàn hảo.” Điều đó có nghĩa là không ai có thể kiểm soát giá cả và cuối cùng đó là lợi ích của người tiêu dùng.

Chi phí chuyển tiền toàn cầu trị giá 30 tỷ $, nếu được giảm bằng khoản tiết kiệm 55% từ xRapid, sẽ giúp tiết kiệm 16,5 tỷ $. Để nhận ra điều này có thể làm gì cho một gia định ở một nước đang phát triển, chúng tôi đã xem xét chi phí sinh hoạt tại 5 điểm đến chuyển tiền hàng đầu trên thế giới: Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Mexico và Pakistan.  

Chúng tôi tìm thấy khoản tiết kiệm ước tính 16,5 tỷ $ có thể cung cấp 3,27 tỷ bữa ăn (với chi phí trung bình là 4,13$ mỗi bữa ăn) hoặc 263.07 triệu hóa đơn hàng tháng (với mức trung bình là 51.32$ mỗi tháng) hoặc trả tiền thuê cho 49.9 triệu người (với mức trung bình là 273.34$).

Những lợi ích này giúp minh họa việc giảm chi phí chuyển tiền có thể tác động tích lớn thế nào đến người thực. Chúng cũng giúp nhận ra tầm nhìn về không gian tài sản kỹ thuật số.