Financial Times định nghĩa thanh khoản trong một giao dịch đó là làm thế nào để dễ dàng thực hiện một trao đổi trong một khoản đảm bảo cụ thể hoặc dễ dàng chuyển đổi công cụ thành tiền mặt để thu hồi. Điều này sẽ tính đến sự ổn định và giá của từng cộng cụ trong quá trình giao dịch.

Nếu một giao dịch tài chính là một động cơ với các bộ phận chuyển động và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của nó, thì thanh khoản được ví như là dầu để giúp mọi thứ di chuyển tốt. Dầu tốt và sạch dưới hình thức thanh khoản rẻ và sẵn có thì nghĩa là ít rủi ro hơn và giao dịch mau lẹ hơn.

Đối với các giao dịch trong nước thông thường như mua qua debit card (thẻ ghi nợ) hoặc tiền gửi thanh toán bằng giấy, thanh khoản nói chung là cao vì giao dịch tài chính thường được thực hiện bằng một đơn vị tiền tệ và được chấp thuận đối với số dư tài khoản của mỗi bên trong giao dịch. Nhưng khi bạn đánh giá tính thanh khoản cho các giao dịch quốc tế hoặc qua biên giới, dầu bắt đầu mỏng và hiệu suất giảm xuống.

Các giao dịch quốc tế đã và đang gặp rào cản và sự chậm trễ do các quy định và tiền tệ cụ thể của quốc gia. Trao đổi một loại tiền tệ cho người khác thì sự khác biệt về giá cả và thời gian có thể ảnh hưởng đến việc định giá ở mỗi bên trao đổi. Điều này làm giảm tính ổn định của giao dịch, tăng rủi ro và chi phí.

Kết quả là, các tổ chức tài chính phải nạp tiền vào tài khoản nostro ở mỗi bên giao dịch bằng tiền bản xứ của nước đó. Các số dư tài khoản của đồng nội tệ cải thiện tính thanh khoản bằng cách giảm rủi ro cho các bên giao dịch.

Tuy nhiên, các tài khoản này có chi phí cao. Theo báo cáo Thanh toán toàn cầu McKinsey năm 2016, có khoảng 5 nghìn tỉ $ nằm trong các tài khoản này trên khắp thế giới. Họ cũng phải tích cực quản lý để đảm bảo số dư tương xứng với khối lượng giao dịch.

Chi phí và sự phức tạp của việc nắm giữ các tài khoản trên thế giới là một trong những lý do tại sao chỉ có một số ít các ngân hàng có thể xử lý các giao dịch toàn cầu. Gánh nặng duy trì tài khoản nostro trên toàn thế giới chỉ đơn giản là không bền vững đối với hầu hết các tổ chức. Các ngân hàng nhỏ và vừa và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ phải trả phí để sử dụng các hệ thống giao dịch quốc tế của các ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán lớn.

Tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng để giảm chi phí và cải thiện tốc độ thanh khoản cho các giao dịch qua biên giới. Điều này đặc biệt đúng tại các thị trường mới nổi, nơi chi phí trao đổi tiền tệ cao và khối lượng giao dịch thấp.   

Tài sản kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng cho doanh nghiệp có thể thay thế tài khoản nostro và cung cấp thanh khoản theo yêu cầu. Điều này có thể xảy ra vì tài sản kỹ thuật số phục vụ như một loại đồng tiền chung, có thể thay đổi bất kỳ tài khoản thanh toán nào vào đồng nội tệ cần thiết ngay lập tức và với chi phí rẻ.

Khả năng này không chỉ làm giảm chi phí của giao dịch tổng thể, nhưng nó có thể tăng tốc độ giao dịch trong thời gian thực. Bằng cách này, tài sản kỹ thuật số trở thành dầu hoặc thanh khoản để thúc đẩy hoạt động giao dịch.

Các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sau đó có thể giải phóng tài sản được cam kết trong các ngân hàng nostro trên toàn thế giới. Thậm chí tốt hơn, các ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường bị khóa không giao dịch tự động, bây giờ có thể tham gia trực tiếp vào thanh toán quốc tế.    

Để thành công, một tài sản kỹ thuật số phải được thiết kế để giải quyết các giao dịch nhanh chóng. Ví dụ: Bitcoin (BTC) là một cửa hàng có giá trị lớn, nhưng nó không phù hợp với các giao dịch vì nó có thể mất hơn một giờ để giải quyết hoàn toàn một giao dịch. Nó cũng có công suất giới hạn là 16 giao dịch/ giây (TPS).

Ngược lại, một tài sản kỹ thuật số như XRP giải quyết chỉ trong vài giây và có thể xử lý 1500 TPS – ngang bằng với Visa và các mạng lưới thẻ khác. Điều này là do XRP được tạo ra đặc biệt cho việc sử dụng doanh nghiệp để cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch quốc tế.

Tốc độ và khối lượng là những cân nhắc quan trọng.  Giao dịch càng nhanh thì càng có nhiều người gửi được bảo vệ khỏi rủi ro biến động và người nhận càng nhận được các khoản tài trợ đầy đủ. Thông lượng cao cho phép trao đổi nhiều hơn cho tất cả người tham gia thị trường.

Giải pháp xRapid của Ripple duy nhất sử dụng XRP để cung cấp khả năng thanh toán theo yêu cầu. Bằng cách tạo điều kiện giao dịch theo thời gian thực, chi phí thấp hơn qua các đợn vị tiền tệ, xRapid làm giảm rủi ro và mở ra tiềm năng đầy đủ cho các khoản thanh toán qua biên giới cho các khách hàng doanh nghiệp.