Meet The Ripple Drop, một chuỗi video trên web đến từ Ripple. Nó được chạy vào ngày thứ 2 đầu tiên và ngày thứ 2 thứ ba hàng tháng và bao gồm những tin tức mới nhất về khách hàng, công nghệ, sản phẩm và văn hóa của Ripple. Trong mỗi tập, chúng tôi sẽ nói chuyện với một số gương mặt quen thuộc tại công ty để cung cấp cho bạn thông tin nội bộ về các chủ đề quan trọng này.

 Vào tập đầu tiên của tuần này, chúng tôi tập trung vào sự quan trọng của tính thanh khoản cùng với Catherine Coley, Giám đốc về thanh khoản XRP cho các tổ chức.

Sau đó, chúng tôi sẽ ngồi cùng với Asheesh Birla, Phó giám đốc về sản phẩm của Ripple, để nói về việc thêm ngân hàng Kotak Mahindra gần đây vào RippleNet và tại sao xCurrent là một sản phẩm có thể làm thay đổi các tổ chức tài chính ở Ấn Độ và các thị trường mới nổi khác.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ nói về các cơ hội làm việc mới tại các trụ sở chính của Ripple tại San Francisco – vai trò đó là hỗ trợ chúng tôi trong chương trình thực tập nghiên cứu Blockchain ở đại học – từ Jim Chauncey-Kelly, Giám đốc về tìm kiếm tài năng tại Ripple.

Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ luôn theo dõi từng tập của The Ripple Drop, và hãy để chúng tôi biết thông qua những bình luận trên Twitter về tên của người hoặc cái gì mà bạn thích thú muốn nghe trong tương lai.