Uphold – ví điện tử có tính năng ghi nợ, tín dụng và khả năng thanh toán tự động (ACH) – hiện cho phép người dùng trao đổi XRP với 34 loại tiền tệ khác nhau, hàng hóa và tài sản kỹ thuật số.

Danh sách này giúp hệ sinh thái XRP được mở rộng và tăng cường thanh khoản trên toàn thế giới.

Người dùng Hoa Kỳ trên nền tảng của Uphold hiện đã có thể truy cập trực tiếp đến XRP, mà không cần qua những bước trung gian. Họ có thể trao đổi 7 loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm XRP, với 23 loại tiền fiat và bốn kim loại quý, và có thể gửi tiền ngay lập tức đến các thành viên khác ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới.

Uphold hiên không cho phép chuyển XRP sang ví tiền bên ngoài, nhưng công ty sẽ có kế hoạch giới thiệu sớm khả năng này cho người sử dụng.

Miguel Vias, Giám đốc thị trường XRP của Ripple, cho biết “Hệ sinh thái XRP rất đa dạng hóa và đang trên đà phát triển nhanh chóng. Danh sách XRP trên Uphold, một nền tảng bán lẻ mạnh mẽ giúp khách hàng dễ dàng truy cập tài sản số, nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể về lợi ích của XRP”.

Uphold cung cấp cho các thành viên sự minh bạch trong thời gian thực về tài sản kỹ thuật số

Với các giao dịch tài sản kỹ thuật tổng cộng hơn 3 tỷ $ cho đến nay, Uphold đã cung cấp quỹ dự trữ đầy đủ cho các quỹ thành viên và cung cấp sự minh bạch đầy đủ về các luồng giao dịch, tài sản và khả năng thanh toán trực tiếp thông qua web của họ.

Tiêu chuẩn minh bạch cao này hiện đã áp dụng cho XRP – tiếp tục tăng khả năng về tầm nhìn của khách hàng đối với tài sản kỹ thuật số và một dấu hiệu tích cực cho tương lai của các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

J.P.Theriot, Phó chủ tịch của Uphold, cho biết “Uphold sẽ cung cấp đến các thành viên của chúng tôi cách hiệu quả và minh bạch nhất để giữ, gửi và chuyển tiền ở bất cứ nơi đâu. Thêm XRP vào tiền tệ hiện có của chúng tôi là một bước tiến tự nhiên cho nền tảng của chúng tôi.”    

Với mỗi danh sách mới, hệ sinh thái XRP sẽ càng phát triển và đa dạng hơn, và tính thanh khoản sẵn có cho người dùng trên toàn thế giới sẽ trở nên càng lớn hơn.