Các công cụ của Ripple như xVia, xRapid và xCurrent đã thúc đẩy rất nhiều sự phát triển và hợp tác với các công ty khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm các ngân hàng, các công ty chuyển tiền và nhiều hơn nữa, do mức độ tinh tế của ngành chuyển tiền. Nhưng lần này, Ripple lại có một phát triển không tưởng và tuyệt vời khác về cryptocurrency trong khả năng chuyển tiền cũng như dữ liệu.

Ripple ILP (Interledger Protocol), một giao thức kết nối các ledger khác nhau đã được đưa ra với khả năng truyền dữ liệu và tiền bạc.

Theo một thông tin đáng tin cậy, một chức năng gọi là “STEAM” vừa được Ripple phát hành cho phép truyền dữ liệu trên Ripple ILP.

ILP được gọi là ledger vì nó lưu trữ thông tin giao dịch. Khi các giao dịch xuyên biên giới được thực hiện trên Ripple, ILP là cốt lõi đằng sau việc chuyển tiền. Vì chức năng chính của ILP là lưu trữ tiền gửi và thông tin cá nhân trong các giao dịch, khả năng gửi dữ liệu thông qua nó là có và nó đã được hiện thực hóa.

STREAM (Giao thức vận chuyển Interledger STREAM) được mô tả như là một giao thức truyền thông chạy dữ liệu trên ILP, khiến cho dữ liệu và tiền có thể được chuyển một cách dễ dàng.

Gần đây, Coil đã được phát hành như một dự án phát triển tận dụng ILP và XRP để cho phép giao dịch. Stefan Thomas, Giám đốc công nghệ của Ripple cho biết ý tưởng này được bắt đầu để hỗ trợ quản lý nội dung kỹ thuật số.

“Coil sẽ sử dụng Interledger để làm cho web trở thành một thị trường sôi động hơn cho các ứng dụng và nội dung, nơi mọi người nhận được phần thưởng cho những đóng góp của mình.”

Và bây giờ, theo Evan Schwartz, một nhà đồng phát minh của @Interledger, một kỹ sư tại Ripple cho biết, bạn có thể truyền dữ liệu như âm nhạc và video trên ILP.

Ông nói thêm rằng “Hơn nữa, thay vì dữ liệu được tải xuống, bạn có thể trả nó khi được truyền trực tuyến cùng lúc khi đang trả tiền”.

Evans Schwartz trong một tweet nói;

“Vâng! Gửi dữ liệu qua ILP có vẻ khá điên rồ, nhưng việc có thể chuyển tiền và nội dung kỹ thuật số thông qua cùng một kết nối tạo ra một số ứng dụng thú vị. Tôi sẽ không khuyên bạn gửi nhiều dữ liệu ngay bây giờ (bởi vì phần mềm không được tối ưu hóa cho việc đó), nhưng bạn sẽ muốn thử nghiệm với nó ”.

Codius, được sử dụng để thực hiện hợp đồng thông minh với ILP và XRP là một trong những sản phẩm mới nhất của Ripple. Nó cho phép bạn thực hiện hợp đồng thông minh và cùng lúc đó di chuyển dữ liệu. Với những thông tin như dữ liệu nhận dạng và thanh toán, việc thực hiện giao dịch xuyên biên giới trở nên tuyệt vời vì xVia có chức năng có thể xuất hóa đơn, mặc dù Codius đang được phát triển.