Các tài khoản Nostro vừa là cốt lõi và là khắc tinh của ngành ngân hàng quốc tế. Chúng là những nhà cung cấp thanh khoản; các tài khoản mà các tổ chức tài chính lớn sở hữu dưới các loại tiền tệ địa phương ở mỗi bên của một giao dịch để tạo điều kiện thanh toán. Không có chúng, các khoản thanh toán quốc tế sẽ chậm lại.

Tuy nhiên, tài khoản nostro làm lãng phí hàng trăm triệu đô la có thể được sử dụng để đầu tư, cho vay hoặc hàng chục mục đích hiệu quả hơn khác. Chúng tạo ra sự thiếu hiệu quả vốn cho một tổ chức, tạo thêm chi phí, và tăng rủi ro từ biến động đối tác và biến động tiền tệ.

Trước khi một tổ chức có thể cung cấp một kinh nghiệm giao dịch quốc tế nhanh hơn, chi phí thấp hơn và hiện đại hơn, trước tiên họ phải giải quyết các nhu cầu thanh khoản của họ. RippleNet giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề thanh khoản này cho các nhà cung cấp tài chính và các ngân hàng sử dụng các giải pháp linh hoạt nhằm giải quyết các nguồn thanh khoản khác nhau. Thông qua mạng thanh toán toàn cầu của mình, RippleNet hỗ trợ ba loại thỏa thuận thanh khoản:

  • Các mối quan hệ tiền fiat ngân hàng với ngân hàng truyền thống, còn được gọi là tài khoản nostro. Sự sắp xếp này được hỗ trợ bởi vì nó có thể tối ưu cho các hành lang giao dịch khối lượng lớn và sử dụng các mối quan hệ và tài khoản ngân hàng với ngân hàng hiện có.
  • Các mối quan hệ tiền fiat của bên thứ ba. Điều này cho phép các ngân hàng ưu tiên những tài khoản nostro có ý nghĩa nhất đối với họ, nhưng sau đó tăng cường chúng với các mối quan hệ của bên thứ ba có thể vượt qua chi phí cao của thanh khoản trong hành lang đắt tiền hơn. Các ngân hàng có thể giữ các tài khoản nostro mà họ muốn và dựa vào bên thứ ba này để xử lý các hành lang giao dịch khối lượng trung bình và nhỏ hơn của họ.
  • Tài sản kỹ thuật số XRP. Các tổ chức tài chính có thể sử dụng XRP và lợi ích vốn có của nó về tốc độ, khả năng mở rộng và chi phí thấp để mở rộng phạm vi tiếp cận vào các hành lang kỳ lạ hoặc có khối lượng thấp hơn mà không cần giữ tài khoản nostro mới. XRP trở thành một nguồn thanh khoản theo yêu cầu cho các bên giao dịch.

Với khả năng dẫn đường của RippleNet, các tổ chức tài chính thậm chí có thể liên kết với nhau nhiều giao dịch thanh khoản trong cùng một giao dịch để tối ưu hóa mạng giao dịch của họ. Việc bổ sung XRP làm tài sản kỹ thuật số giúp chúng hiệu quả hơn với tổng vốn bằng cách tài trợ ít tài khoản nostro hơn, giảm chi phí thông qua xử lý nguyên tử và giảm rủi ro thông qua việc giải quyết trong thời gian thực và tiếp xúc với đối tác thấp hơn.

Việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho mục đích thanh khoản đã giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các nhà cung cấp. Các thí điểm ở hành lang chuyển tiền quan trọng của Hoa Kỳ sang Mexico sử dụng XRP làm tài sản kỹ thuật số đã tiết kiệm được 40-70% so với chi phí truyền thống. Đồng thời, nó giúp giảm thời gian giải quyết từ hai đến ba ngày xuống chỉ còn hơn hai phút.

Bằng cách giải quyết nhu cầu thanh khoản toàn cầu, RippleNet cho phép các ngân hàng và nhà cung cấp tập trung vào tốc độ và chi phí của các giao dịch quốc tế như là một lợi ích của khách hàng cuối cùng. Cuối cùng, nó sẽ giúp mở khóa tiềm năng đầy đủ của Internet of Value sắp tới.