Một báo cáo từ Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết Ripple và XRP có thể tiết kiệm cho các ngân hàng và tổ chức tài chính một lượng đáng kể thời gian và tiền bạc.

Theo báo cáo, blockchain có thể giải quyết các vấn đề trong ngành công nghiệp chuyển tiền bằng cách loại bỏ bên trung gian, giảm chi phí và tăng tính minh bạch.

Khi nói đến Ripple và XRP, Ngân hàng Hoàng gia Canada lấy cả bộ sản phẩm phần mềm của Ripple và XRP ledger làm ví dụ về cách blockchain có thể thay đổi ngành công nghiệp.

“Ripple đã tạo ra một giao thức mã nguồn mở, ngang hàng, phân cấp, với mạng lưới các tổ chức tài chính tham gia (RippleNet) và một loạt các giải pháp công nghệ bao gồm xử lý thanh toán (xCurrent), hỗ trợ thanh khoản (xRapid) và truy cập thanh toán (xVia) ).

 

Mặc dù là không thật sự cần thiết cho xCurrent và xử lý thanh toán, chúng tôi tin rằng nên sử dụng giải pháp “hoàn chỉnh” này làm một ví dụ về cách blockchain có thể thay đổi thị trường chuyển tiền, bao gồm cả việc sử dụng XRP và ledger tương ứng của nó. Trong giải pháp này, XRP được sử dụng như một tài sản cầu, nghĩa là nó là một nơi lưu trữ giá trị có thể được chuyển giữa các bên không có đối tác trung tâm và do đó hỗ trợ thanh khoản giữa hai loại tiền tệ. Kết quả là, các ngân hàng có thể hợp nhất thanh khoản của họ thành một tài khoản XRP thay vì giữ nội tệ trong các tài khoản trên toàn thế giới. Bằng cách tạo thị trường trực tiếp giữa đồng nội tệ của ngân hàng và XRP, các ngân hàng giảm thiểu số lượng trung gian. ”

Báo cáo tháng 6 cũng nói rằng Ripple, có hoặc không có XRP, có thể tiết kiệm cho ngân hàng trung bình 46% cho mỗi lần thanh toán.

Ngân hàng Hoàng gia Canada là ngân hàng lớn nhất ở Canada theo vốn hóa thị trường, với hơn 16 triệu khách hàng.

Bạn có thể xem toàn bộ bản báo cáo ở đây.