Việc quản lý thanh khoản toàn cầu không hiệu quả từ lâu đã là rào cản đối với các khoản thanh toán qua biên giới ở tất cả các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề này đặc biệt nổi bật trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vốn đã phần lớn không được hỗ trợ bởi ngân hàng đại lý. Kết quả là, các khoản thanh toán qua biên giới vào các quốc gia này không hiệu quả và có chi phí cao.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) sẽ là tổ chức tài chính đầu tiên trên RippleNet đi tiên phong trong một tính năng chính được gọi là “multi-hop”, cho phép họ thanh toán các khoản thanh toán không theo quy định thay mặt cho các tổ chức tài chính khác trên mạng. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải có một kết nối trực tiếp (hoặc mối quan hệ song phương) giữa các tổ chức tài chính để giải quyết một khoản thanh toán. Sử dụng multi-hop, SCB sẽ có thể nhận và chuyển tiếp một khoản thanh toán mà không có mối quan hệ song phương giữa người khởi tạo và các tổ chức thụ hưởng.

Việc thiếu một sự tích hợp tiêu chuẩn trong ASEAN cho các khoản thanh toán xuyên biên giới dẫn đến việc phải sử dụng các cách tốn kém khác. Các nước láng giềng đang dựa vào hệ thống ngân hàng đại lý phải chuyển đổi tiền tệ đầu tiên thành đô la Mỹ, sau đó thanh toán qua nhiều ngân hàng đại lý trước khi cuối cùng được đổi sang tiền tệ được sử dụng tại tổ chức thụ hưởng. Quá trình rườm rà này đòi hỏi nhiều khoản phí, bao gồm hai bộ ngoại hối. Kết quả là, có rất ít hoặc thậm chí không có hỗ trợ cho các khoản thanh toán có giá trị thấp mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và những người gửi tiền về nhà cần phải thực hiện.

Với multi-hop, các tổ chức tài chính có thể kết nối trực tiếp với SCB, có thể thanh toán trên toàn khu vực mà không cần đổi tiền nhiều lần và thêm phí. Kết quả là một trải nghiệm thanh toán liền mạch vào và ra khỏi khu vực ASEAN. Đối với các tổ chức tài chính nhỏ hơn trước đây không có khả năng thanh toán vào ASEAN, multi-hop sẽ dân chủ hóa quyền truy cập vào các quốc gia đó và giúp thanh toán dễ dàng hơn, bất kể quy mô thanh toán hoặc thanh khoản của tổ chức tài chính của họ.

Lợi ích của multi-hop vượt xa các tổ chức tài chính. Bây giờ, khách hàng của các tổ chức RippleNet, bao gồm cả những người đăng ký và doanh nghiệp nhỏ, sẽ thấy thanh toán của họ ổn định nhanh hơn, rẻ hơn và minh bạch hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được ước tính chịu trách nhiệm cho 60% việc làm ở các nước đang phát triển, nhưng con số này được cho là cao tới 70% ở các nước ASEAN.