Con người và các doanh nghiệp ngày càng mong đợi mọi thứ trong cuộc sống của họ có thể di chuyển với tốc độ của Internet. Bởi vì gần như bất cứ điều gì đều có thể đạt được chỉ bằng một nút bấm với điện thoại thông minh và các ứng dụng, những khách hàng này thường cảm thấy thất vọng khi nói đến kinh nghiệm của họ với tiền và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Điều này là do cơ sở hạ tầng thanh toán cũ được thiết kế hơn bốn thập kỷ trước dẫn đến các giao dịch tốn kém có thể mất vài ngày để giải quyết với ít sự minh bạch hoặc không có sự chắc chắn về khả năng thành công của chúng. Trải nghiệm này đi ngược lại với kỳ vọng của khách hàng về Internet of Value, nơi tiền chuyển động nhanh chóng và liền mạch như thông tin.

Sự chậm trễ, chi phí và sự thiếu minh bạch đặc biệt đúng đối với các giao dịch quốc tế. Không chỉ là các khoản thanh toán bị hạn chế bởi những thách thức cơ sở hạ tầng, nhưng chúng phải đi qua một đống hỗn độn của các quốc gia và mạng lưới nhà cung cấp được khâu lại với nhau để giao dịch xuyên biên giới. Mạng lưới của các mạng lưới này dừng lại và bắt đầu một giao dịch mỗi khi nó gặp một quốc gia, tiền tệ hoặc mạng lưới nhà cung cấp mới – làm tăng thêm chi phí và sự chậm trễ hơn nữa.

Là một mạng thanh toán toàn cầu, RippleNet tạo ra một trải nghiệm thanh toán hiện đại hoạt động trên các quy tắc và quy trình được tiêu chuẩn hóa để xử lý thời gian thực, với chi phí hợp lý hơn và khả năng hiển thị giao dịch đầu cuối. Nó cho phép các ngân hàng cạnh tranh tốt hơn với các công ty FinTechs đang nhắm vào các khách hàng thất vọng bởi các dịch vụ ngân hàng giao dịch truyền thống.

RippleNet tập hợp một hệ sinh thái mạnh mẽ của các tổ chức với mục đích cung cấp sức mạnh cho Internet of Value. Mạng lưới này thường được tạo thành từ các ngân hàng và các nhà cung cấp thanh toán mà tạo thanh khoản và giải quyết thanh toán, cũng như các công ty và FinTechs sử dụng RippleNet để gửi các khoản thanh toán.

Đối với các thành viên mạng, RippleNet cung cấp:

Sự truy cập: Ngày nay, các ngân hàng và nhà cung cấp đã vượt qua một hệ thống thanh toán toàn cầu bị phân mảnh bằng cách xây dựng nhiều mối quan hệ giao dịch tùy chỉnh với các mạng riêng lẻ. Bằng cách tham gia mạng lưới các tổ chức duy nhất trên toàn thế giới của RippleNet, các tổ chức có được một điểm truy cập duy nhất vào cơ sở hạ tầng được phân cấp, chuẩn hóa để thống nhất trên tất cả các kết nối toàn cầu.

Sự chắc chắn: Các khoản thanh toán quốc tế cũ không thể cung cấp sự rõ ràng về thời gian hoặc chi phí giao dịch và nhiều giao dịch cuối cùng kết thúc trong thất bại. Quá trình xử lý của RippleNet đảm bảo độ tin cậy cao hơn trong phân phối và khả năng nhắn tin hai chiều của nó cung cấp khả năng hiển thị giao dịch đầu cuối chưa từng thấy đối với các khoản phí, thời gian chuyển thanh toán và trạng thái.

Tốc độ: Các mạng và quy tắc khác nhau tạo ra sự khó khăn và sự tắc nghẽn làm chậm giao dịch. Khả năng dẫn đường của RippleNet cắt ngang qua sự lộn xộn này bằng cách xác định các tuyến đường tối ưu cho các giao dịch rồi giải quyết ngay lập tức. Với RippleNet, các ngân hàng và nhà cung cấp có thể giảm thời gian giao dịch từ vài ngày xuống còn vài giây.

Tiết kiệm: Các mạng thanh toán hiện tại có chi phí xử lý và thanh toán cao, dẫn đến chi phí cao đến 25 đô la hoặc 35 đô la cho mỗi giao dịch. Các quy tắc chuẩn hóa của RippleNet và kết nối trên toàn mạng giảm đáng kể chi phí xử lý. RippleNet cũng làm giảm chi phí dự phòng thanh khoản hoặc có thể loại bỏ nhu cầu về tài khoản nostro đắt tiền hoàn toàn thông qua việc sử dụng tài sản kỹ thuật số XRP cho thanh khoản theo yêu cầu. Kết quả cuối cùng là chi phí giao dịch thấp hơn đáng kể cho các nhà cung cấp và khách hàng của họ.

RippleNet giải quyết cho sự thiếu hiệu quả của các hệ thống thanh toán của thế giới thông qua một mạng toàn cầu duy nhất. Với RippleNet, các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể nhận ra tiềm năng của Internet of Value, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về trải nghiệm thanh toán toàn cầu hiện đại, liền mạch đồng thời giảm chi phí và mở ra các dòng doanh thu mới.