Mối quan tâm trong blockchain đang tăng vọt, với nhiều hoạt động phổ biến diễn ra trên các trường đại học hàng đầu thế giới. Từ các use case kinh doanh mới – chẳng hạn như làm cho thanh toán qua biên giới diễn ra nhanh hơn, giảm chi phí và tăng tính minh bạch. Sinh viên và giảng viên trên toàn cầu đang nổi lên như những người đóng góp lớn cho việc tạo ra một hệ sinh thái thanh toán và blockchain mạnh mẽ hơn và có giá trị hơn.

Là một trong những công ty trưởng thành nhất trong không gian, Ripple hoàn toàn thích hợp để hợp tác với cộng đồng học thuật và giúp dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái này. Đó là lý do, hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo về University Blockchain Research Initiative (UBRI, tạm dịch là chương trình thực tập nghiên cứu blockchain ở đại học), hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới để hỗ trợ và đẩy nhanh nghiên cứu học thuật, phát triển kỹ thuật và đổi mới trong blockchain, tiền điện tử và thanh toán kỹ thuật số.  

Ripple đã cam kết tài trợ hơn 50 triệu $, kiến thức chuyên môn và tài nguyên kỹ thuật cho làn sóng đầu tiên của UBRI – 7 tổ chức uy tín trên thế giới. Các trường học sẽ xác định chủ đề nghiên cứu của riêng họ và các lĩnh vực ưu tiên tập trung, đồng thời cũng hợp tác với Ripple để:

  • Công tác về nghiên cứu và phát triển kỹ thuật sẽ kích thích sự hiểu biết và đổi mới rộng rãi trong blockchain
  • Tạo chương trình giảng dạy mới để đáp ứng nhu cầu học tập cao của học sinh về blockchain, cryptocurrency và các chủ đề khác của FinTech
  • Kích thích ý tưởng và hội thoại giữa sinh viên, giảng viên, kỹ thuật viên và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về các chủ đề chia sẻ mối quan tâm.

Các đối tác UBRI ban đầu đại diện cho một mặt cắt ngang rộng của các khu vực địa lý và thị trường, cũng như sự pha trộn phong phú của các ngành học.

Ví dụ, khi cuộc đối thoại pháp lý tiếp tục phát triển trong khu vực công, Center for Information Technology Policy (CITP, tạm dịch là Trung tâm chính sách công nghệ thông tin) ở Đại học Princenton đang tạo ra một chương trình UBRI nghiên cứu tác động chính sách của cryptocurrencies và blockchain ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Tại Đại học Pennsylvania, UBRI đang hỗ trợ chọn lọc các ứng viên MBA-MS mỗi năm trong chương trình cử nhân kép Wharton-Engineering mới thành lập. Quỹ tài trợ này nhằm mục đích ưu tiên cho sinh viên làm việc về blockchain hoặc cryptocurrency.   

Như là một phần của UBRI, Ripple cũng tham gia sáng kiến FinTech mới của Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính của MIT, gồm gần một tá công ty trong ngành dịch vụ tài chính, làm việc với các nhóm của hơn 116 nhà nghiên cứu của CSAIL về các chủ đề như blockchain, cryptocurrencies, an ninh mạng và thanh toán toàn cầu.

Ở châu Âu, Đại học công nghệ Delft ở Hà Lan và Đại học Luxembourg đang xây dựng một chương trình nghiên cứu blockchain mới bên trong khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính, với sự trợ giúp của UBRI.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các đối tác của UBRI:

Là xương sống truyền thống của sự đổi mới, các trường đại học duy nhất cung cấp sự độc lập và chặt chẽ mà khu vực tư nhân không thể làm được. Họ cũng có trách nhiệm đào tạo lực lượng lao động của tương lai, giúp giải quyết nhu cầu về các giải pháp công nghệ và tài năng để giải quyết các vấn đề tài chính khó khăn nhất của thế giới.

Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để hỗ trợ nghiên cứu blockchain, tiền điện tử và thanh toán kỹ thuật số tại các trường đại học trên khắp thế giới.