Ở các thị trường mới nổi, người dân (và con em của họ) là những người sẽ gặp phải khó khăn, bị bỏ lại bởi hệ thống tài chính, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe hiện tại.

Đó là lý do, hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khởi động một chiến dịch kéo dài một tháng hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Raising Malawi để gây quỹ cho trẻ em mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương trên khắp đất nước Đông Nam Phi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, Ripple sẽ kết hợp tất cả các khoản quyên góp công khai để hỗ trợ cho mục tiêu này và giúp các cá nhân tài trợ trẻ em trực tiếp thông qua Facebook.

“Chúng tôi rất vinh dự là một phần trong nỗ lực tuyệt vời của Raising Malawi để giúp một trong số những đứa trẻ không được bảo vệ nhất trên thế giới, và chúng tôi rất biết ơn các nhà đầu tư của chúng tôi tại Sound Ventures đã giới thiệu cho chúng tôi và nỗ lực quan trọng này”, Eric van Miltenburg, SVP của Hoạt động kinh doanh tại Ripple.

Gần một triệu trẻ em ở Malawi đã mất một hoặc cả hai cha mẹ vì HIV / AIDS, mồ côi hoặc không có ai để chăm sóc cho chúng.

Kể từ năm 2006, Raising Malawi đã phục vụ những trẻ em này – hơn 10.000 – thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp và hỗ trợ giáo dục, bao gồm tài liệu, lớp học và học bổng tài trợ. Raising Malawi cũng đã giúp thiết lập phẫu thuật nhi khoa đầu tiên và đơn vị chăm sóc tích cực trong nước.

Tổ chức phi lợi nhuận này được thành lập dựa trên niềm tin rằng trẻ em dễ bị tổn thương cần nhiều hơn là “chỉ tồn tại”. Nó hoạt động với các đối tác địa phương để tạo cơ hội cho trẻ học hỏi, phát triển và biến đổi tương lai của chúng.

Ripple và nhóm điều hành của nó quan tâm sâu sắc về việc cho đi và loại bỏ các rào cản khiến cho những người bị thiệt thòi không được là một phần của cộng đồng toàn cầu của chúng tôi. Điều này có nghĩa là bồi dưỡng các chương trình có mục tiêu bao gồm tài chính, cải thiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản của con người, trao quyền cho giáo viên và hỗ trợ giáo dục tiểu học, và thúc đẩy kiến thức và bảo tồn môi trường. Khoản đóng góp gần đây này cho Raising Malawi chỉ là một ví dụ về cách chúng tôi đầu tư vào các nỗ lực minh họa cho triết lý này.

Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể giúp Raising Malawi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng và cơ hội giáo dục cho trẻ em trên toàn quốc. Tìm hiểu cách bạn có thể tài trợ cho một đứa trẻ hôm nay và trở thành một phần của chiến dịch quan trọng này.