Một nghiên cứu mới của mạng lưới giao dịch xã hội và công ty môi giới đa tài sản eToro cho thấy dữ liệu nhân khẩu học nổi bật về những người đang tham gia vào thị trường crypto. Các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ công khai của các nhà đầu tư cryptocurrency theo độ tuổi, giới tính và khu vực công việc, từ tháng 3 năm 2017 – tháng 2 năm 2018.

Các nhà giao dịch có ít hoặc không có kinh nghiệm đầu tư chiếm 81,96%. chỉ 7,38% có kinh nghiệm đầu tư nâng cao. Số lượng các nhà đầu tư nam lớn hơn nhiều các nhà đầu tư nữ, 91,5% so với 8,5%.

Dữ liệu cũng cho thấy phần lớn các nhà đầu tư, khoảng 30%, nằm ngoài thị trường việc làm (tức là sinh viên, người về hưu, người thất nghiệp). Trong số những người có công việc chuyên nghiệp, con số gần như là chia đôi giữa sales và tiếp thị so với máy tính và dịch vụ CNTT, lần lượt là 15,05 và 14,49%. Số người làm việc trong lĩnh vực tài chính chiếm 8,48%.

Đầu tư phổ biến nhất theo độ tuổi

Nghiên cứu cho thấy các khoản đầu tư phổ biến nhất, theo nhóm tuổi. Tất cả các nhóm đều giống nhau, ngoại trừ 18-23, nơi Dash vượt qua Ethereum Classic.

Xếp hạng đồng crypto theo độ tuổi 18-23

 1. Ripple (XRP)
 2. Bitcoin (BTC)
 3. Ethereum (ETH)
 4. Litecoin (LTC)
 5. Dash (DASH)
 6. Sao (XLM)
 7. Neo (NEO)

Xếp hạng đồng crypto cho độ tuổi 24-35

 1. Ripple (XRP)
 2. Bitcoin (BTC)
 3. Ethereum (ETH)
 4. Litecoin (LTC)
 5. Ethereum Classic (ETC)
 6. Stellar (XLM)
 7. Neo (NEO)

Xếp hạng đồng crypto cho phạm vi từ 36-54

 1. Ripple (XRP)
 2. Bitcoin (BTC)
 3. Ethereum (ETH)
 4. Litecoin (LTC)
 5. Ethereum Classic (ETC)
 6. Stellar (XLM)
 7. Neo (NEO)

Xếp hạng đồng crypto cho độ tuổi 55+

 1. Ripple (XRP)
 2. Bitcoin (BTC)
 3. Ethereum (ETH)
 4. Litecoin (LTC)
 5. Ethereum Classic (ETC)
 6. Stellar (XLM)
 7. Neo (NEO)

Các dữ liệu cũng cho thấy rằng phụ nữ ủng hộ mạnh mẽ Ripple (XRP), trong khi danh mục đầu tư của nam giới đa dạng hơn.