Sàn giao dịch cryptocurrency bithumb đã hợp tác với Korea Pay Service để tạo điều kiện cho các cryptocurrency chính có mặt ở 6,000 cửa hàng trong nửa năm đầu và con số đó sẽ tiếp tục tăng trưởng lên 8,000 vào cuối năm. Cần lưu ý rằng một trong những cryptocurrency được giao dịch nhiều nhất ở Hàn Quốc đó là Ripple (XRP).

Hãy nhìn vào khối lượng giao dịch của Bithumb, chúng tôi thấy rằng sàn giao dịch hiện đang có giá trị khối lượng giao dịch là 642.4 triệu $ vào thời điểm của bài viết. Trong số 642.4 triệu $ này, khối lượng giao dịch của Ripple (XRP) là 95.6 triệu $, chiếm 14,88% tổng khối lượng giao dịch mỗi ngày. Và, Ripple được xếp hàng là tài sản crypto có khối lượng giao dịch nhiều thứ ba trên Bithumb, và đồng thời đứng thứ 6 trên coinmarketcap.com.

Mặt khác, Korea Pay Services hoạt động về chứng nhận thẻ quà tặng trên điện thoại di động và giao dịch thanh toán điện tử tại hơn 200 đơn vị nhượng quyền thương mại với 8000 cửa hàng ở Hàn Quốc. Kết quả là, quan hệ đối tác này sẽ giúp Ripple có mặt tại 8,000 cửa hàng vào cuối năm. Mục tiêu của việc hợp tác này là để tạo ra một môi trường thanh toán cryptocurrency thân thiện với người dùng tại hàng nghìn cửa hàng bao gồm Sulbing, Todau, Cafe Droptop và Yankee Candle.

Cũng cần phải lưu ý tới tác động mà Hàn Quốc có thể sẽ có đến từ những quy định của chính phủ. Đầu năm nay, các nhà kinh doanh Hàn Quốc đã giúp tăng vốn thị trường của Ripple từ 40 $ đến 88 tỷ $. Một lời giải thích được đưa ra để giải thích sự hiện diện tích cực của người Hàn Quốc trong việc trao đổi crypto đó là hiệu ứng FOMO hay Fear Of Missing Out. Điều này sau đó dẫn đến sự suy đoán và chứng nghiệm mua ở trong đất nước.

Với kế hoạch sẵn có của các cryptocurrency trong các cửa hàng nêu trên, Fear Of Missing Out sẽ không còn nữa vì mọi người đều có thể truy cập cryptocurreny tại một địa điểm thực. Có lẽ những gì có thể xảy ra là việc thông qua crypto ở Hàn Quốc để sử dụng trong thanh toán hàng ngày của hàng hóa và dịch vụ. Điều này sẽ cung cấp cho cryptocurrency một số xác nhận như là một môi trường thích hợp để trao đổi hàng hóa và dịch vụ.