Standard Chartered sẽ mở rộng việc sử dụng mạng Ripple cho các khoản thanh toán qua biên giới tới năm cặp quốc gia khác trong năm tới.


Ngân hàng Standard Chartered đã công khai việc sử dụng Ripple để mở khóa hành lang thương mại trị giá 15 tỷ $ giữa Ấn Độ và Singapore vào tháng 11.

Hệ thống này đang được sử dụng để tăng tốc độ xử lý thanh toán giữa người mua và người bán trong chuỗi cung ứng của công ty.

Kế hoạch mở rộng việc sử dụng nền tảng này đã được xúc tiến bởi CEO BILL Winters của tập đoàn Standard Chartered trong báo cáo quản lý tạm thời quý 1 của ngân hàng.

Trong một đoạn văn về đầu tư của ngân hàng trong các sáng kiến đổi mới, Winters đã tuyên bố:

“Chúng tôi đang sử dụng công nghệ blockchain để hợp lý hóa các khoản thanh toán qua biên giới như là một phần của hành lang thanh toán trực tiếp, thời gian thực đầu tiên giữa Singapore và Ấn Độ mà chúng tôi đã bắt đầu vào năm 2017. Chúng tôi sẽ mở rộng khả năng này thành năm cặp quốc gia khác trong năm 2018.”