Vào những năm 90, giao thức Internet (IP) được phát hiện ra. Giao thức truyền thông chuẩn hóa này cùng với một bộ các giao thức khác, như HTTP và SMTP, sẽ cho phép Internet tương thích với việc kết nối – ví dụ, để bạn có thể nhanh chóng gửi những thứ như email trên các máy chủ khác nhau.

Việc áp dụng các giao thức chung này thúc đẩy sự đổi mới và cho phép ngành công nghiệp tiếp tục phát triển cả dịch vụ mới trên IP (web, phát trực tuyến và IoT) và các công nghệ bên dưới nó (tiêu chuẩn Ethernet nhanh hơn, 5G di động và WiFi tốt hơn).

Trong cùng một cách mà IP đã trở thành một định dạng phổ quát để chia sẻ dữ liệu trên các mạng khác nhau và bên dưới nhiều ứng dụng khác nhau, Giao thức Interledger (ILP) – một bộ giao thức mở để gửi thanh toán qua các sổ cái khác nhau – sẽ trở thành định dạng chung cho việc chia sẻ các khoản thanh toán qua nhiều sổ cái khác nhau.

Tiêu chuẩn hóa ngân hàng

Đối với Ripple, ILP là một thành phần quan trọng trọng chiến lược sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi nghe từ nhiều khách hàng ngân hàng của chúng tôi rằng: bắt buộc phải giữ các giao dịch của họ ở chế độ riêng tư, xử lý hàng nghìn giây một lần và đáp ứng mọi loại tiền tệ và tài sản có thể tưởng tượng được.

Đó là lý do tại sao chúng tôi tích hợp ILP vào xCurrent để nó có thể giúp xử lý các giao dịch tức thời và ổn định qua vô số sổ cái – bao gồm các blockchain như XRP Ledger. Cách tiếp cận này giúp sử dụng blockchain tốt nhất đồng thời giải quyết các hạn chế chính của nó, đó là tách Ripple khỏi các công ty blockchain và các tập đoàn vẫn bị mắc kẹt khi thực hiện các thí nghiệm.

Bằng cách kết nối các sổ cái ngân hàng và việc đầu tư cơ sở hạ tầng hiện có thông qua ILP. Các ngân hàng đang thực hiện các bước đầu tiên trong việc cải thiện thanh toán toàn cầu hiện nay – và trong việc cho phép một Internet of Value thực sự.

Mở rộng thanh toán quốc tế

Những cải tiến đối với cơ sở hạ tầng thanh toán hiện tại vẫn còn không đủ. Nhiều ngân hàng vẫn đang bị ép từ một phía bởi các ngân hàng đại lý. Chỉ có một nhóm nhỏ các ngân hàng đại lý này có khả năng quản lý thanh khoản một cách hiệu quả, buộc phần còn lại phải trả chi phí cắt cổ cho các dịch vụ của họ.     

Những chi phí này quá cao đến nỗi số lượng các mối quan hệ ngân hàng đại lý đang giảm. Tạo cơ hội cho các công ty thanh toán phi ngân hàng bước vào để lấp đầy khoảng trống, cung cấp chi phí thấp hơn và tốc độ cao hơn. Điều quan trọng đối với các ngân hàng là phải có một kế hoạch dài hạn để đối phó với việc cạnh tranh, thu hút và giữ chân khách hàng.

Bước tiếp theo – sau khi các ngân hàng có thể kết nối sổ cái độc quyền – là để cho phép giải quyết bằng một tài sản kỹ thuật số mở. Điều này cung cấp thanh khoản theo yêu cầu và giảm chi phí ngoại hối tốn kém.

Cách tiếp cận của Ripple trong việc giải quyết với XRP tập trung vào việc thanh khoản vào một số tài sản phổ quát và không có đối tác, cho phép bất kỳ người tham gia nào đóng góp vào các thanh khoản và rút ra từ chúng. Những người dùng đầu tiên đang thấy được lợi ích của việc sử dụng các nhóm thanh khoản công cộng giữa fiat và XRP với xRapid.

Cơ sở hạ tầng thanh toán cho tương lai

Nó không chỉ là việc nâng cấp công nghệ lạc hậu với giao diện người dùng ưa thích mới và phóng đại nó lên để bán nó. Tại Ripple, chúng tôi đang tập trung xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ cho tương lai – nơi các giải pháp của chúng tôi đặt khuôn khổ cho các khoản thanh toán trong 50 năm tới hoặc lâu hơn.

Điều này bắt đầu bằng việc cung cấp công nghệ mà cơ cấu tài chính hiện tại rất thoải mái với: xCurrent, công nghệ blockchain cung cấp các giao dịch bảo mật mã hóa trên một mạng lưới sổ cái phân tán và tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có.

Trong tương lai gần, chúng tôi dự đoán rằng các sổ cái mở như XRP Ledger sẽ tạo điều kiện thanh toán ngay lập tức cho các khoản thanh toán trên toàn cầu. Các ngân hàng sẽ áp dụng các sản phẩm như xRapid cho phép giao dịch dễ dàng giữa fiat và XRP để giảm đáng kể chi phí thanh khoản của họ.

Trong cùng một cách mà IP tạo những đường ống cho Internet, việc cải tạo thanh toán toàn cầu phải bắt đầu từ cơ sở hạ tầng dưới cùng và di chuyển lên từ đấy.