Nếu bạn đã từng phải gửi tiền ra nước ngoài, thì bạn biết quá trình này rất bực bội. Nó tốn kém, chậm và bạn thường không biết khi nào, hoặc thậm chí liệu, tiền của bạn có đến nơi hay không. Cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới rất cũ và hỏng.

Đó là một hệ thống được xây dựng vào thời mà nhạc disco vẫn đứng đầu các bảng xếp hạng, và chức năng của nó hoàn toàn trái ngược với các dịch vụ kỹ thuật số mà chúng ta mong đợi thời nay. Nó không còn đủ cho thế giới ngày nay: thời buổi mà thông tin di chuyển tự do và ngay lập tức trên toàn thế giới.

Thực tế là sẽ nhanh hơn nếu tự lên máy bay và tự mình mang tiền đến đích, thay vì gửi tiền tới một quốc gia khác bằng cơ sở hạ tầng tài chính quốc tế ngày nay.

Thanh toán toàn cầu nhanh chóng với Ripple

Ripple đang thay đổi điều này. Nhiệm vụ của chúng tôi là loại bỏ sự chậm trễ ra khỏi các khoản thanh toán toàn cầu và cho phép tiền để di chuyển như thông tin hiện nay – ngay lập tức. Điều này có nghĩa là làm việc với các ngân hàng và các nhà cung cấp thanh toán để hiện đại hóa các hệ thống hiện có bằng cách sử dụng công nghệ blockchain mới và các tài sản kỹ thuật số.

Cụ thể hơn, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới các tổ chức tài chính phi tập trung được gọi là RippleNet có thể gửi và thanh toán các khoản thanh toán quốc tế theo yêu cầu. RippleNet hiện đang hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên khắp 6 châu lục và cho phép những tổ chức trên RippleNet cung cấp trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, rẻ hơn và minh bạch hơn cho khách hàng của họ trên khắp thế giới.

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn cần giải pháp tốt hơn cho thanh toán toàn cầu, đừng mua vé máy bay. Hãy đảm bảo ngân hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán của bạn chạy trên Ripple.

Để biết thêm thông tin hoặc để tìm hiểu thêm về cách tham gia RippleNet, hãy liên hệ với chúng tôi.