Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tạo nên xương sống của cả nền kinh tế chính cũng như là nền kinh tế chuyển dịch ngày nay. Tuy nhiên, họ cũng là những người bị  ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thiếu hiệu quả trong hệ thống thanh toán xuyên biên giới – đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của thương mại điện tử toàn cầu.

Để cạnh tranh, các DNVVN cần có khả năng tập trung vào doanh nghiệp của họ, chứ không phải là liệu nhà cung cấp của họ có nhận được khoản thanh toán hay không. Hệ thống thanh toán quốc tế truyền thống thì phải thông qua rất nhiều các trung gian – điều này không chỉ làm chậm các khoản thanh toán mà nó còn tạo ra những khả năng tiềm ẩn về lỗi. Theo nghiên cứu của McKinsey, 60% các khoản thanh toán xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp đều yêu cầu sự can thiệp thủ công và thương mất từ 20 phút trở lên.

Những thách thức trong các khoản thanh toán xuyên biên giới mà các DNVVN phải đối mặt đặt ra những sự tranh luận trong cuộc đối thoại giữa Joy Macknight – Phó tổng biên tập của The Banker, Colin O’Flaherty, Phó chủ tịch đồng thời là Tổng giám đốc về các dịch vụ thương mại toàn cầu giữa Vương Quốc Anh và Nga của American Express – với Marcus Treacher – Phó giám đốc về sự thành công đối với khách hàng của Ripple – vào ngày cuối cùng của Money20/ 20 Europe.

Các DNVVN cần có khả năng chuyển một lượng tiền nhỏ với tốc độ cao và đảm bảo. Nhưng họ vẫn chưa làm được điều đó. Theo O’Flaherty, 71% DNVVN tin rằng các khoản thanh toán qua biên giới thực sự là một vấn đề.

O’Flaherty nói rằng: “Ripple cung cấp các cuộc trò chuyện thức thời giữa người gửi và nhận quỹ. Và điều đó cung cấp một cơ hội thực sự để giảm bớt hầu hết các vấn đề mà khách hàng của chúng tôi đang phải đối mặt.”

American Express hiểu rõ các vấn đề mà các DNVVN gặp phải với ngân hàng truyền thống, từ các khoản thanh toán xuyên biên giới tới việc tiếp cận tín dụng. “Diễn đàn mở” của công ty là một nền tảng phổ biến được đánh giá cao về các tài nguyên cũng như là hỗ trợ các DNVVN phát triển.

Cùng với Ripple, các công ty đang làm việc để giải quyết các vấn đề mà khách hàng của họ phải đối mặt với các khoản thanh toán qua biên giới. xCurrent của Ripple cung cấp một cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain mới cho các khoản thanh toán toàn cầu. Các khách hàng của American Express đang kết nối với cơ sở hạ tầng theo cách được thiết kế để có tác động tăng tối đa trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Treacher giải thích rằng: “Việc áp dụng công nghệ Ripple không phải là một sự nâng cao cho các DNVVN. Chúng tôi chỉ đang triển khai nó trong các mạng thanh toán hiện có và cả thế giới ngân hàng .”

Với blockchain được hỗ trợ bởi Ripple giúp tạo điều kiện giao dịch, khách hàng American Express ở Hoa Kỳ đã thấy thanh toán nhanh hơn và O’Flaherty cho biết doanh nghiệp đã thấy sự sụt giảm về truy vấn của khách hàng về trạng thái thanh toán.

Nhưng nó không chỉ là một giao diện công nghệ, O’Flaherty nhấn mạnh. Ripple và American Express cũng đã liên kết từ góc nhìn gian lận – rủi ro, trải nghiệm người dùng và dịch vụ khách hàng. Điều này đã cho phép một “trải nghiệm toàn diện” mà cuối cùng đã mang lại lợi ích cho khách hàng.

Khi cuộc đàm phán kết thúc, O’Flaherty khẳng định ý định của American Express là mở rộng dựa trên những thành công cho đến nay – để tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Ripple trên các hành lang toàn cầu mới với các luồng giao dịch lớn.

O’Flaherty nói rằng: “Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu, cho nên vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Và blockchain cung cấp một cơ hội lớn để giải quyết nhu cầu cho khách hàng thực sự.”