Chào mừng bạn đến với tập 5 của The Ripple Drop, một chuỗi video về những tin tức mới nhất về khách hàng, công nghệ, sản phẩm và văn hóa của công ty.

Trong phần đầu tiên của chúng tôi, Phó chủ tịch cấp cao Marketing Monica Long giải thích tầm quan trọng của Swell 2018 đối với khách hàng của Ripple và điều gì làm cho nó trở thành một sự kiện độc đáo như vậy.

Tiếp theo chúng ta nói chuyện với Max Nivaud, giám đốc cấp cao về thành công khách hàng, để hiểu rõ hơn về các hành lang mới nhất trên RippleNet và luồng thanh toán của chúng trông như thế nào.

Cuối cùng, Phó chủ tịch về con người Sandi Kochhar thảo luận về vị trí của Ripple trên Top Startups 2018 của LinkedIn và điều gì khiến công ty nổi bật như một nơi tuyệt vời để làm việc.

Chúng tôi hy vọng bạn thích tập này, và hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ chủ đề nào bạn muốn xem thêm trong tương lai.

Nếu bạn chưa xem, hãy bắt đầu với tập 1, 2, 34!